Sociaal - Maatschappij

Sociaal

Ons sociaal beleid voor ons (oud-)personeel is al eerder aangehaald. Dankzij onze organisatievorm is het mogelijk om in meer of mindere mate bij te dragen aan maatschappelijke thema’s. Wij streven er naar om ons eigen sociaal beleid ook over te dragen aan de bedrijven en organisaties waarin wij samenwerken.
Wij zijn tevens lid van WellTech-NL, een samenwerkingsverband dat probeert onze kennis van de ondergrond/grondwater in te zetten voor wereldwijde projecten ter verbetering van de beschikbaarheid van kwalitatief goed en voldoende drinkwater. Ook worden oplossingen geboden voor onder meer verziltingsproblemen.


Maatschappij

Adel verplicht. Als grootste onafhankelijk grondboorbedrijf neemt Haitjema duidelijk haar maatschappelijke verantwoording om tijd en kennis te steken in diverse bestuursfuncties in branche- en vakgroepen.
Tevens nemen wij zowel inhoudelijk als uitvoerend actief deel aan het verbeteren van de scholing van personeel in de branche.

Onze maatschappelijke verantwoording uit zich door:

 • Zitting te nemen in diverse stuurgroepen.
 • Op te treden als examinator voor Fundeon.
 • Zitting te hebben in het bestuur van BodemenergieNL (voorheen Nederlandse Vereniging van Ondergrondse Energieopslag - NVOE).
 • Actief deel te nemen aan werkgroepen van Bouwend Nederland, vakgroep ONG.
 • Samen met partijen uit de keten en universiteiten deel te nemen aan studieprojecten.

Maar ook op andere terreinen toont Haitjema haar maatschappelijke betrokkenheid, zoals:

 • Bij de inkoper van vrachtwagens en andere voertuigen voorrang te geven aan wagens met geringe uitstoot en verbruik.
 • Stimulering van de inkoop van groene producten.
 • Afval aan de bron scheiden en gescheiden afvoeren.
 • Het geven van een geldelijke bijdrage aan charitatieve instellingen, (jeugd)sportverenigingen en instellingen die als doel hebben een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg.
 • Het waarborgen van de continuïteit en zelfstandigheid van bij Haitjema betrokkenen.
 • Actief houden en staan op de Bouwend Nederland CO2 prestatieladder en streven naar een vermindering van de CO2 uitstoot.


Tot slot

Haitjema heeft als doel het MVO-beleid verder uit te werken en vast te leggen in de organisatie. Vier keer per jaar zullen de MVO doelstellingen worden geagendeerd in de vergadering van het managementteam. Hier worden de doelstellingen beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Opgesteld door:    Ing. R.S. Folders


Haitjema B.V.
januari 2015