Counterflush boren

Counterflushboren is een roterend verbuisd boorsysteem met dubbelwandige boorbuizen voor boringen van 150 mm diameter en maximaal 80 meter diepte waarbij de waterspoeling gebruikt wordt om het boorgruis en de boorkern via de binnenboorbuis naar maaiveld te transporteren. Het boorgat wordt gesteund door de roterende buitenboorbuis (overeenkomstig pulsboring) en dus niet door wateroverdruk. Het werkwater wordt onder druk in de annulaire ruimte tussen de binnen- en buitenboorbuis naar beneden gepompt, waar het in de boorkop de binnenbuis inspuit en los geboord materiaal mee naar boven transporteert.

Los geboord materiaal bezinkt in bezinkbakken. Door de beperkte hoeveelheid werkwater die volledig wordt opgevangen en de grote vrije doorlaat van de boorkop, is de monstername zeer volledig. Diepte en dikte van scheidende lagen kunnen nauwkeurig bepaald worden.