BRL 11000 - Protocol 11001: Ontwerp, realisatie en beheer & onderhoud ondergrondse deel van bodemenergiesystemen

Woensdag 16 en donderdag 17 april 2015 heeft Grondboorbedrijf Haitjema B.V., als eerste bedrijf, geaudit in het kader van de BRL 11000. De beoordeling bij de toelatingsaudit voor de 3 scopes 'detailengineering', 'realisatie' en 'onderhoud en beheer' was zeer positief. Kortom Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is in het kader van de BRL 11000 gecertificeerd voor de 'detail-engineering' (scope 2A), 'realisatie' (scope 3A) en 'beheer en onderhoud' (scope 4A) van open bronnensystemen.

Op 15 juni 2014 heeft Grondboorbedrijf Haitjema B.V. - naar verwachting als eerste bedrijf - het certificaat in ontvangst mogen nemen. (Waarschijnlijk overbodig te vermelden: Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is reeds jaren gecertificeerd in het kader van de BRL 2100, de beoordelingsrichtlijn voor mechanisch boren).

Als marktpartij 'van-het-eerste-uur' is Grondboorbedrijf Haitjema er wederom als één van de eersten (zo mogelijk de eerste) bij, juist omdat wij kwaliteit van cruciaal belang vinden!

Ons BRL 11000 certificaat