Duurzaamheidsverklaring Grondboorbedrijf Haitjema B.V.
(MVO verklaring)

Als grootste onafhankelijk grondboorbedrijf van Nederland wil Grondboorbedrijf Haitjema B.V. zich  op basis van goede kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) onderscheiden. Wij nemen onze verantwoording serieus naar ons (oud-)personeel, de mensen en bedrijven om ons heen en de omgeving  waarin wij ons werk verrichten. Ook stellen wij op dit vlak hoge eisen aan onze keten van opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Als aannemer staan wij voor ondernemend, vooruitstrevend, coöperatief, betrouwbaar en (maatschappelijk) betrokken.