Geslaagde toelatingsaudit BRL 6000-21 26 oktober 2018

Met veel genoegen delen wij mede dat met ingang van 1 november 2018 Haitjema is gecertificeerd in het kader van de BRL 6000-21 voor het installeren en beheren van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.