WKO Diergeneeskunde De Uithof te Utrecht 7 maart 2016

In opdracht van Universiteit Utrecht is Grondboorbedrijf Haitjema B.V. gestart met de realisatie van het eerstel deel van een collectief warmte-/koudeopslagsysteem Zuidoost cluster (terrein Diergeneeskunde). Dit warmte-/koudeopslagsysteem wordt het tweede collectieve systeem op het terrein van de Universiteit.

De Universiteit Utrecht heeft voor het ondergrondse deel, samen met IF Technology, per gebied een cluster met warme- en koudebronnen ontworpen.

In de eerste helft van 2016 wordt in het gebied tussen de M├╝nsterlaan en Limalaan het eerste deel van het tweede cluster gerealiseerd waarop nieuwbouwgebouw LSI (Life Sciences Incubator) van de faculteit Diergeneeskunde wordt aangesloten.

 
Gebouwen van de faculteit diergeneeskunde

In het ontwerp van het cluster wordt meegenomen dat toekomstige nieuwbouw op het terrein van Diergeneeskunde kan worden aangesloten op het cluster van het WKO systeem.

Dit alles draagt bij aan een belangrijke stap op weg naar een duurzame Universiteit!

 
De realisatie van het eerste deel van een collectief
warmte-/koudeopslagsysteem door Grondboorbedrijf
Haitjema B.V.