Energieopslag Atrium gebouw te Amsterdam 17 maart 2016

Het Atrium gebouw, op de hoek van de Strawinskylaan en de Parnassusweg, wordt uigebreid met twee nieuwe torens en krijgt een nieuwe ondergrondse parkeergarage. Daarnaast worden de bestaande gebouwen gerenoveerd.

G&S Vastgoed is de ontwikkelaar van het Nieuwe Atrium.
De renovatie van het Atrium zal hoog scoren op de duurzaamheidsschaal. De maatregelen die worden genomen, dragen bij aan een gezonder milieu, daarnaast worden de energiekosten van het Nieuwe Atrium verlaagd. Voor de energieopwekking wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen, koude- en warmteopslagsysteem, aangevuld met stadswarmte.

 
Onwerp is van MVSA Architects - Foto G&S Vastgoed

In opdracht van Van Dorp Installatie B.V. vestiging Amersfoort realiseert Grondboorbedrijf Haitjema B.V. de complete grondwaterzijdige installatie van het koude- en warmteopslagsysteem.
Dit koude- en warmteopslagsysteem geeft een aanzienlijke reductie op de uitstoot van CO2 (hetgeen resulteert in een gezonder milieu) en verlaagt het energieverbruik aanzienlijk.

  
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. realiseert de complete grondwaterzijdige installatie van het
koude- en warmteopslagsysteem