The New Atrium Amsterdam 25 mei 2016

Uitgebreid redactioneel artikel project The New Atrium Amsterdam

Het Atrium gebouw, het oudste kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas, ondergaat een flinke kwaliteitsslag. Het bestaande gebouw wordt grondig gerenoveerd, uitgebreid met twee nieuwe torens en voorzien van een nieuwe, ondergrondse parkeergarage. In 2017 moet het project, dat gefaseerd wordt uitgevoerd, worden opgeleverd. Dan is het gebouw klaar voor zijn nieuwe naam: 'The New Atrium'.

Zoals eerder vermeld, realiseert Grondboorbedrijf Haitjema B.V. in opdracht van Van Dorp Installaties Amersfoort de complete grondwatezijdige installatie van het koude- en warmteopslagsysteem.

In editie 2 van 2016 van het vaktijdschrift 'Installatie & Bouw' is i.s.m. Van Dorp Installaties een uitgebreid redactioneel artikel geplaatst over het project The New Atrium Amsterdam.