Interview met dhr. Agterberg (BodemenergieNL) over WKO-systemen 16 juni 2017

Foto's beschikbaar gesteld door Grondboorbedrijf Haitjema B.V.

In het vakblad Warmtepompen staat een interessant interview met de heer F. Agterberg over de belangrijkste ontwikkelingen rond warmte-/koudeopslag (WKO).  De heer Agterberg is voorzitter van BodemenergieNL en sinds kort ook vice-voorzitter van de Dutch Heat Pump Association (DHPA)