Haitjema boort conductorbuizen diepste GEOTHERMIE project van Nederland 4 juli 2017

Op 10 mei is het Trias Westland geothermieproject officieel van start gegaan. Bijna 50 bedrijven gaan water afnemen van dit geothermieproject, waarmee ze straks hun kassen en gebouwen duurzaam mee gaan verwarmen. Deze diepe boring is een primeur in Nederland. Eind april zijn de contracten getekend en inmiddels is de boortoren opgebouwd en is de eerste conductor voor de productieput geboord. Nu volgt de conductor voor de injectieput.

Triasboring loopt volgens plan.