Service & Onderhoud - Grondwatersystemen

TestenBij grondwatersystemen kunt u in eerste instantie denken aan de honderden drinkwaterproductie bronnen van de Drinkwater productie bedrijven (kraanwater). Bij industriële grondwatersystemen kunt u denken aan proceswatersystemen waarbij grondwater wordt gebruikt voor koeling, spoelwater of als productingrediënt . Daarnaast zijn er de bluswaterbronnen en hemelwater diepte-infiltratie bronnen. Alle systemen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van een continuïteit in aanvoer of infiltratie van (grond)water. Om deze continuïteit in de bronnen te kunnen waarborgen is het van groot belang deze bronnen op een verantwoorde manier  te beheren.
Onderstaand treft u de belangrijkste  facetten voor het beheren van het bronnen systeem:

 • Periodiek onderhoud
 • Beproeven bronnen
 • Wateranalyse
 • Camera-inspectie bronnen
 • Reinigen bronnen
 • Pompen
 • Reparatie bronnen
 • Afdichten bronnen
 • Rapportage.

Wilt u meer informatie of wenst u een aanbieding te ontvangen voor één of meerder onderdelen van de bovenstaande facetten, neem dan contact op met Grondboorbedrijf Haitjema B.V. afdeling Service & Onderhoud.

Periodiek onderhoud

Periodiek onderhoud is een “must” voor het behoudt van uw bron. Geen enkele bron is gelijk,   Haitjema kan u door de meer dan honderd jaar ervaring als geen ander adviseren in het opzetten van een onderhoudprogramma , gebaseerd op data verkregen uit het verleden  en gecombineerd met de modernste hedendaagse technieken. De gegevens worden gepresenteerd in een uitgebreide rapportage.

Beproeven bronnen

Er zijn een aantal manieren om de bronnen te beproeven, n.l.:

 • Capaciteitsmeting
 • Filterweerstand meting
 • Flowmeting.

Bij een capaciteitsmeting wordt de specifieke volumestroom (SV) bepaald in de bron.  De werkwijze s als volgt: De bron wordt op een vast debiet gedurende langere tijd of verschillende debieten belast, ten gevolge van het afpompen zal de waterspiegel in de bron zakken. De  waarden worden gemeten en bepalen gezamenlijk de SV-waarde. Deze waarde heeft een lineaire verband waarmee de capaciteit van de bron bepaald kan worden.

Wanneer in de omstorting peilfilters ter hoogte van het filter zijn opgenomen kan de filterweerstand worden bepaald. Hierbij kan het niveauverschil in de bron ten opzichte van de peilfilters een indicatie zijn voor verstopping in het filter.

Om nauwkeurig te bepalen waar de verstopping zich bevindt in het filter is het mogelijk een flowmeting uit te voeren. Hierbij wordt de stroomsnelheid gemeten over de verschillende secties van het filter. 

Wateranalyses

Grondwater neemt natuurlijke stoffen op uit de bodem, zoals ijzer, chloride, nitraat en mangaan. Om te bepalen welke stoffen er aanwezig zijn in het grondwater, kunnen wij tijdens een bezoek watermonsters nemen uit de bron of bronnen. Deze watermonsters zullen door een gecertificeerd bedrijf geanalyseerd worden op de gewenste parameters. Met deze analyse kunnen wij bijvoorbeeld bepalen welke stoffen er voor zorgen dat een bron verstopt raakt en kunnen wij een juist plan van aanpak maken om de bron te reinigen. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat er vanuit de vergunning geëist wordt dat de bronnen jaarlijks bemonsterd worden en worden geanalyseerd op de gewenste parameters.  

Camera-inspectie bronnen

Voor het uitvoeren van onderwaterinspecties in - uitsluitend - waterwinputten en drinkwaterleidingen, beschikt ons bedrijf over de modernste kleurencamera. Met deze onderwater-opnameapparatuur kunnen wij het inwendige van bron en leiding opnemen en digitaal vastleggen op DVD . Hierdoor worden storingen en onregelmatigheden in een bron, zoals zandintrede, beschadigingen en vervuilingen, haarscherp in beeld gebracht. Uit ervaring, opgedaan bij talloze inspecties en door ruime kennis van zaken, kunnen wij gerichte adviezen geven voor onderhoud, reiniging en reparatie van uw waterwinningsmiddelen.

Bereik

 • Diepte: tot 250 meter, uit te bouwen tot 500 meter.

 • Diameter bron: minimaal 150mm inwendig.

 • Beeld: 360° draaibaar, openingshoek 90°.

Brochure Bron Inspectiewagen


Reinigen bronnen

Er zijn een aantal manier om de bronnen te reinigen, n.l.:

 • HD-reinigen
 • Mechanisch reinigen
 • Chemisch reinigen
 • Intermitterend pompen
 • Sectiepompen

Verstopping van de filterspleet kan zeer efficiënt verwijderd worden door middel van hogedruk reiniging. Haitjema beschikt over een  inventieve HD-installatie die volledig self supporting is en door het afzetsysteem  flexibel inzetbaar is. De standaard uitrusting is geschikt tot een diepte van ca. 200 m met een werkdruk aan de pomp van ca. 200 bar. De roterende kop kan worden uitgevoerd met een verscheidenheid aan nozzles om een zo efficiënt mogelijk resultaat te behalen.
Wanneer de verstopping zich in de omstorting bevind, kan worden gekozen voor mechanisch reinigen.  Bij deze vorm van reinigen wordt door middel van perslucht de waterkolom in de stijgbuis naar beneden gedrukt. Zodra het waterniveau de gewenste positie heeft bereikt, wordt de perslucht afgeblazen waardoor de waterkolom weer naar zijn oorspronkelijke niveau stijgt. Hierbij worden enorme stroomsnelheden bereikt ter plaatse van het filter en de omstorting waardoor de vuildeeltjes los raken en kunnen worden weggepompt.

Wanneer het om hardnekkige verstopping, bacteriologische besmetting of andere vervuiling gaat, kan worden gekozen voor chemisch reinigen. Naar gelang de aard van de verstopping of besmetting, worden de chemicaliën geselecteerd. De meest toegepaste chemicaliën zijn Chloorbleekloog, waterstofperoxide en zoutzuur. Het inbrengen van de chemicaliën gebeurt veelal in combinatie met de mechanische reinigingsmethode.
Tenslotte wordt de bron schoongepompt en zal de bron beproefd worden om de resultaten te kunnen beoordelen.

Revisie onderwaterpompen
Haitjema heeft, door jarenlange ervaring, een brede kennis van het reviseren en onderhouden van onderwaterpompen van merken als Melotte, Grundfos en Pleuger.  Reviseren en testen vindt plaats in de eigen werkplaats in Dedemsvaart.

Verhuur onderwaterpompen
Naast het beheer en opslag van klantpompen, beschikt Haitjema over een brede range aan huurpompen variërend van 5 tot 200 m3/h.  Zoekt u een tijdelijke onderwaterpomp of wilt u uw eigen pomp laten reviseren en toch de bron blijven benutten, neem dan contact op met de Serviceafdeling van Haitjema, zij kunnen met u de juiste onderwaterpomp selecteren.

Reparatie bronnen

Indien blijkt dat na een inspectie een reparatie dient te worden voorgenomen kunnen wij u van dienst zijn met:

 • Afdichtstukken.
 • Leveren en plaatsen van binnenfilters.
 • Cementatietechnieken.

Afdichten bronnen

Wanneer een bron buiten bedrijf gesteld wordt, zal deze afgedicht moeten worden conform provinciale voorschriften en voorschriften BRL 2100. Hierbij zullen de in de bodem aanwezige waterscheidende lagen weer hersteld worden zodat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten niet meer mogelijk is. Van het afdichten van een bron zal een verklaring volgen op welke wijze de bron is afgedicht. Deze verklaring kan dan overlegd worden aan de Provincie.

Rapportage

De bevindingen en adviezen worden gezamenlijk met de historische gegevens gepresenteerd in een uitgebreide rapportage.