22 januari 2021

Avondklok

Mededeling voor relaties en klanten m.b.t. Corona maatregelen

Avondklok

Volgens het lijstje van de Rijksoverheid behoort Grondboorbedrijf Haitjema B.V. , specialist in grondwatertechniek, niet tot de vitale bedrijven en voldoen onze werknemers ook niet aan het criterium van de vitale beroepen. Ondanks dat, behoren onze werkzaamheden wel tot de uitzonderingen om onder strikte voorwaarden te mogen werken tijdens de avondklok.

Mogelijk voor u van belang, onze storingsmonteurs kunnen indien gewenst en noodzakelijk binnen het tijdvak van de avondklok tussen 21.00 en 04.30 uur een storing aan uw bronwatervoorziening of aan uw systeem voor de levering van duurzame warmte en koude wel degelijk oplossen. Al onze medewerkers die i.v.m. hun werk in het tijdvak van de avondklok naar buiten moeten, zullen beschikken over een werkgeversverklaring en een eigen verklaring op basis waarvan we onze dienstverlening ook in de nacht kunnen borgen op het peil zoals u dat van ons gewend bent.

Wij doen er alles aan om onze medewerkers dagelijks veilig te laten werken en gezond te houden. Daarvoor hebben we meerdere, soms vergaande aanvullende Corona maatregelen binnen ons bedrijf doorgevoerd bovenop de gebruikelijke landelijke maatregelen.

Ook de afgelopen dagen hebben we nog weer een keer zorgvuldig gekeken naar onze kritische voorraden van zowel de appendages als de pompen die frequent debet zijn aan de goede werking van uw grondwaterinstallatie. Daar waar nodig zijn extra items op voorraad genomen.

Uiteraard zijn en blijven we bereikbaar via de telefoonnummers en de e-mailadressen die u van ons gewend bent.

Ronald Folders,
Directeur

Terug