nl-NLen-US

Counterflush

Het boorgat wordt gesteund door de roterende buitenboorbuis (overeenkomstig pulsboring) en dus niet door wateroverdruk. Het werkwater wordt onder druk in de annulaire ruimte tussen de binnen- en buitenboorbuis naar beneden gepompt, waar het in de boorkop de binnenbuis inspuit en los geboord materiaal mee naar boven transporteert.

Losgeboord materiaal bezinkt in bezinkbakken. Door de beperkte hoeveelheid werkwater die volledig wordt opgevangen en de grote vrije doorlaat van de boorkop, is de monstername zeer volledig. Diepte en dikte van scheidende lagen kunnen nauwkeurig bepaald worden.

Projecten