nl-NLen-US

Spoelboren

De boorvloeistof wordt via de holle boorstangen naar beneden gepompt en het los geboorde materiaal wordt door de vloeistofstroom omhoog getransporteerd in de ruimte tussen de boorgatwand en de boorstangen. Voor hergebruik van de boorvloeistof kan het losgeboorde materiaal worden verwijderd in bezinkbakken of met behulp van een ontzandings-installatie.

De boorgatdiameter is beperkt (ca. 250 à 350 mm) in verband met de benodigde opwaartse stroomsnelheid om het los geboorde materiaal naar maaiveld te transporteren.

De monsterneming van het opgeboorde materiaal vindt plaats uit de circulerende boorvloeistof. Door de relatief lage opwaartse snelheid van de boorspoeling in het boorgat is het opgeboorde materiaal lang onderweg en vindt aanzienlijke uitzakking van grove fracties plaats. De bodemopbouw kan bij dit type boringen onvoldoende nauwkeurig worden bepaald.

Projecten