nl-NLen-US

Bodemenergie


Haitjema is een toonaangevend be-drijf op het gebied van het complete ontwerp, de complete aanleg en het (lang)jarig garanderen, onderhouden of zelfs in stand houden van complexe bodemenergie installaties.

Booractiviteiten

Vanaf het jaar 1900 is Haitjema een betrouwbare partner als het gaat om detailuitwerking, de aanleg van en het onderhoud en be-heer van grond-boringen en grondwatersystemen.

Service & Onderhoud

Haitjema Service & Onderhoud is volledig toegerust om preventieve onderhoudswerkzaamheden, maar ook correctieve en het regenereren van broninstallaties zelfstandig met eigen mensen en middelen uit te voeren.

Haitjema Grondboorbedrijf

Haitjema B.V. in Dedemsvaart is een erkende  specialist in totaaloplossingen op het gebied van grondwaterwinning, grondwaterbeheer en energieopslag in de bodem. In ruim 120 jaar heeft Haitjema een ruime kennis en ervaring opgebouwd en hebben wij een uitgebreid netwerk van tevreden klanten in binnen- en buitenland.
Dankzij de jarenlang opgebouwde vakkennis en ervaring mag Haitjema zich zonder meer specialist noemen op het gebied van onder meer bodemenergiesystemen inclusief de bijbehorende installatietechniek, (drink)watervoorziening, geothermie, delfstoffen, bodemonderzoek, booractiviteiten en service & onderhoud.
Kiest u voor Haitjema dan kiest u voor één bedrijf, één naam voor al uw vragen en opdrachten op het gebied van grondwater!

Bekijk

Projecten