Atrium Amsterdam

Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel

Atrium Amsterdam

Het Atrium gebouw, het oudste kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas, heeft een flinke kwaliteitsslag ondergaan. Het bestaande gebouw is grondig gerenoveerd, uitgebreid met twee nieuwe torens en voorzien van een nieuwe, ondergrondse parkeergarage. In 2017 is het project, dat gefaseerd is uitgevoerd, opgeleverd. Het gebouw is dan klaar voor haar nieuwe naam: 'The New Atrium'.

  

Haitjema heeft de complete grondwaterzijdige installatie van het koude- en warmteopslagsysteem gerealiseerd, in opdracht van Van Dorp Installaties Amersfoort.


Voor de energiezuinige koeling en verwarming van het Atrium gebouw wordt onder meer gebruik gemaakt van warmte- en koude-opslag, aangevuld met stadswarmte. 

Het WKO-systeem van The New Atrium brengt een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot en het energieverbruik tot stand. Voor dit WKO-systeem zijn 6 bronnen aangelegd tot een diepte van 160 - 180 meter. Uit deze bronnen wordt straks water onttrokken en geïnjecteerd, dat via leidingen naar het gebouw getransporteerd wordt. Dat leidingwerk is ook verzorgd door Haitjema, net als de inpandige leidingen naar de technische ruimte met 3 warmtewisselaars en de bijbehorende regeltechniek.

De eerste 3 bronnen heeft Haitjema vanaf februari 2016 aangelegd in de binnentuin van The New Atrium. Rond de zomer waren deze bronnen inclusief leidingwerk gereed en is Haitjema gestart met het boren van de 3 andere bronnen, onder een van de drukste straten van Amsterdam. Dit was een logistieke uitdaging, maar door goed en veel overleg met gemeente Amsterdam, G&S Vastgoed en Van Dorp Installatie is dit soepel en zeer goed verlopen.