KAM

Ter waarborging van de kwaliteitseisen welke voor een verantwoorde manier van werken met grondwater noodzakelijk zijn, is op onze organisatie een aantal waarborgen van toepassing, te weten:

  • Kwaliteitswaarborg volgens ISO 9001:2015
  • Veiligheidswaarborg volgens VCA**
  • BRL SIKB 11000 - Protocol 11001: Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergrondse deel van bodem-energiesystemen
  • BRL SIKB 2100 - Protocol 2101: Mechanisch boren
  • ISO 14001: Milieuzorgsysteem
  • BRL ISO 6000-21: Installeren en beheren van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen
  • Lid van BodemenergieNL
  • Ingeschreven in het register van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid

Projecten