KAM

Ter waarborging van de kwaliteitseisen welke voor een verantwoorde manier van werken met grondwater noodzakelijk zijn, is op onze organisatie een aantal waarborgen van toepassing, te weten:

 • Kwaliteitswaarborg volgens ISO 9001:2015
 • Veiligheidswaarborg volgens VCA**
 • BRL SIKB 11000 - Protocol 11001: Ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud ondergrondse deel van bodem-energiesystemen
 • BRL SIKB 2100 - Protocol 2101: Mechanisch boren
 • ISO 14001: Milieuzorgsysteem
 • BRL 6000-21:
  Voor het installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.
  Voor het beheren van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.
 • Verklaring Veiligheidsladder
 • Lid van BodemenergieNL

Projecten