Bodemonderzoek

De zorg voor bodem en grondwater neemt toe in Nederland. Betrouwbare gegevens omtrent de kwaliteit van de bodem en het grondwater zijn van het grootste belang voor het afstemmen van beleid en het nemen van verstrekkende besluiten. Haitjema is die leverancier van betrouwbare bodemgegevens en grondwaterbemonsteringsputten.

Een greep uit de lijst van de bodemonderzoekactiviteiten en specialiteiten is:

 • Bodemdalingsmeetputten t.b.v. olie en gaswinning
 • Seismometerboringen t.b.v. de gaswinning
 • Kwantiteitsmeetnetten t.b.v. grondwatermonitoring
 • Kwaliteitsmeetnetten t.b.v. bewaking van waterwingebieden
 • Lokale en regionale hydrologische onderzoeken
 • Pompproeven en monitoring
 • Kwaliteit van bodem en grondwater
 • Ondiepe geothermie (warmtewinning)
 • Bodemenergie toepassingen
 • Temperatuurmeetputten
 • Thermaal water
 • Terugdringen zoet-/zoutgrens
 • Diverse onderzoeksprojecten.

Projecten