BRL 6000-21/00: 

Voor het installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen

Voor het beheren van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen

Voor het beheer van installaties van zowel open als gesloten systemen is een Kiwa InstallQ erkenning voor realisatie en beheer in ons bezit.

BRL 6000-21 certificaat

Projecten