BRL 6000-21: Installeren en beheren van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen

Voor het beheer van installaties van zowel open als gesloten systemen is een KOMO Instal® erkenning voor realisatie en beheer in ons bezit.

BRL 6000-21 certificaat

Projecten