Milieu

Haitjema is een specialistisch grondboorbedrijf dat een hoogwaardig product levert op het gebied van de winning van grondwater voor drinkwaterbedrijven en industrie en levert complete systemen op het gebied van bodemenergie.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden voor de winning van drinkwater of proceswater hebben wij oog voor de om-geving en het milieu, maar vinden wij ook de bescherming van de kwaliteit van het grondwater vanzelfsprekend. Drinkwater moet zowel chemisch als bacteriologisch van zeer hoge kwaliteit zijn, nu en in de toekomst.

Milieu is voor ons ook de ondergrond in en rond het diepe boorgat. Met de komst van bodemenergie is Haitjema leveran-cier geworden van een zeer duurzaam product. Mede daarom is het voor Haitjema van essentieel belang dat wij installaties ontwerpen en realiseren die optimaal duurzaam zijn en hoog rendement leveren. Na realisatie bieden wij een uitgebreide dienst voor het onderhouden, optimaliseren en indien gewenst, beheren van deze installaties. Wij zien het als onze verant-woordelijkheid onze installaties een maximale bijdrage te laten leveren aan een duurzaam gebruik van de ondergrond en tevens bij te dragen aan het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Projecten