ISO 9001:2015 Kwaliteitswaarborg

Als onderdeel van het ondernemingsbeleid is het kwaliteitsbeleid er op gericht systematisch aan kwaliteitszorg te werken, om daarmee te voldoen aan de eisen van opdrachtgevers en om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Per januari 1995 is in het bedrijf een goed werkbaar en door KIWA gecertificeerd kwaliteitssysteem opgezet dat voldoet aan NEN-EN-ISO 9001 voor het grondboren, het maken van waterwinputten en bijbehorende dienstverlening. Dit kwaliteitssysteem is in het ‘kwaliteitshandboek’ vastgelegd waarin de organisatorische structuur, de wijze van samen-werken, bedrijfsregels en de middelen voor kwaliteitszorg zijn vastgelegd. Dit handboek vormt de basis voor het steeds weer verbeteren van de totale bedrijfsvoering.

Het kwaliteitssysteem wordt continu aangepast aan de nieuwe eisen zoals gesteld in de normen en gecontroleerd door KIWA.

ISO 9001:2015 certificaat

 

Projecten