Pulsboren

Een pulsboring is een verbuisd boorsysteem waarbij de grond met een puls aan een lier uit het boorgat wordt verwijderd.

De steunbuis kan met behulp van een draaitafel roteren en op en neer worden bewogen. Wanneer de wandwrijving op de verbuizing te groot wordt, kan een nieuwe verbuizing met een kleinere diameter aangebracht worden en met de nieuwe verbuizing verder worden geboord. Door meerdere keren te ‘vertoeren’ kan een pulsboring tot ca. 150 meter worden doorgezet.

De puls is een korte buis met aan de onderzijde een terugslagklep die alleen naar binnen open kan. Door de puls te laten vallen op de bodem raakt sediment daaruit los en stroomt de losgewoelde grond met het grondwater in de puls. Tijdens het optrekken sluit de klep zich waardoor het verzamelde sediment binnen de puls blijft. Door de puls verscheidene keren te laten vallen wordt de puls gevuld. In dat geval betreft het dus geroerde monsters. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het steken van ‘ongeroerde’ monsters.

Met de pulsboormethode kan een nauwkeurige boorbeschrijving worden verkregen; diepte en dikte van lagen kunnen nauwkeurig worden bepaald.

Projecten