Booractiviteiten

Daarnaast zien wij het als een uitdaging complexe boorgaten te boren voor onder meer de opslag van hoge temperatuur (rest)warmte of de opslag van (rest)koude, voor diepte infiltratie van water, ten behoeve van ondiepe geothermie maar ook voor de aanleg van grote diameter en diepe topcasings ten behoeve van de diepe geothermie of de winning van delf-stoffen. Denk bij de delfstoffen binnen Nederland vooral aan de winning van zout, olie en gas. Daarnaast denken we graag met u mee over het realiseren van specials en de toepassing van nieuwe technologieën of voor het verwijderen van bestaande bronnen en/of casingbuizen uit de ondergrond. Als grootste zelfstandig grondboorbedrijf in Nederland heeft Haitjema alle expertise en modern materieel en vooral deskundig personeel voor het boren van uw put tot wel 750 meter beneden maaiveld. 

Projecten