BodemenergieNL

Waarborging voor duurzame toepassing in de bodem. Haitjema is sinds de oprichting lid van de branchevereniging BodemenergieNL en actief betrokken bij het opstellen van de eisen die gesteld moeten worden om met bronnen tot een duurzaam systeem van energieopslag te komen. De directeur van ons bedrijf is tevens bestuurslid van BodemenergieNL. Op de site van BodemenergieNL treft u nadere uitleg van missie en doelstellingen.

Projecten