Zuigboren

Zuigboren is een onverbuisd boortechniek waarbij het boorgat in stand wordt gehouden door de overdruk van de boorvloeistof in het boorgat. Bij zuigboren wordt een mantelbuis van enkele meters in de grond getrild waarop suppletiebakken en een zandbak worden aangesloten. Doordat het niveau van de spoeling in de bakken en daarmee in de mantelbuis en dus in het boorgat hoger staat dan het grondwaterstand in de aangeboorde formatie, wordt de benodigde overdruk in het boorgat verkregen. 

Lees verder

 

 

 

 

 

 

Luchtliften

Evenals bij zuigboren ontleent het boorgat bij luchtliftboren zijn stabiliteit aan de overdruk in het boorgat en wordt de losgewoelde grond door circulerende boorvloeistof door de holle boorstangen omhoog getransporteerd. 

Lees verder

Pulsboren

Een pulsboring is een verbuisd boorsysteem waarbij de grond met een puls aan een lier uit het boorgat wordt verwijderd. Met de pulsboormethode kan een nauwkeurige boorbeschrijving worden verkregen; diepte en dikte van lagen kunnen nauwkeurig worden bepaald. 

Lees verder

  


Avegaar (holle)

Met een avegaarboor die bestaat uit een zware stang, omwonden door een brede spiraal, kan in cohesieve gronden en in zanden boven (en onder) de grondwaterspiegel geboord worden tot circa 30 meter diepte. 

Lees verder

 

Spoelboren

Een roterend onverbuisd boorsysteem met waterdruk, waarbij aan de onderzijde van een (verlengbare) holle boorstang een boorbeitel is bevestigd waarvan de diameter groter is dan de boorstangen. 

Lees verder

 

Spuitboren

Een al dan niet roterend onverbuisd boorsysteem met waterdruk, waarbij aan de onderzijde van een (verlengbare) holle boorstang of spuitlans een boorbeitel is bevestigd waarvan de diameter groter is dan de boorstangen of spuitlans.

Lees verder

Projecten