nl-NLen-US

Zuigboren

Zuigboren is een onverbuisd boortechniek waarbij het boorgat in stand wordt gehouden door de overdruk van de boorvloeistof in het boorgat. Bij zuigboren wordt een mantelbuis van enkele meters in de grond getrild waarop suppletiebakken en een zandbak worden aangesloten. Doordat het niveau van de spoeling in de bakken en daarmee in de mantelbuis en dus in het boorgat hoger staat dan het grondwaterstand in de aangeboorde formatie, wordt de benodigde overdruk in het boorgat verkregen. Lees verder


 

 

 

 

 

Luchtliften

Evenals bij zuigboren ontleent het boorgat bij luchtliftboren zijn stabiliteit aan de overdruk in het boorgat en wordt de losgewoelde grond door circulerende boorvloeistof door de holle boorstangen omhoog getransporteerd. Lees verder

 

Spoelboren

Spoelboren is een roterend onverbuisd boorsysteem, waarbij het boorgat in stand wordt gehouden door de overdruk van de boor-vloeistof in het boorgat. De grond wordt gecontroleerd los geboord door de boorbeitel aan de onderzijde van de holle boorstangen. Lees verder

 

Pulsboren

Een pulsboring is een verbuisd boorsysteem waarbij de grond met een puls aan een lier uit het boorgat wordt verwijderd.Met de pulsboormethode kan een nauwkeurige boorbeschrijving worden verkregen; diepte en dikte van lagen kunnen nauwkeurig worden bepaald. Lees verder

  

Avegaar (holle)

Met een avegaarboor die bestaat uit een zware stang, omwonden door een brede spiraal, kan in cohesieve gronden en in zanden boven (en onder) de grondwaterspiegel geboord worden tot circa 30 meter diepte. Lees verder


Counterflush

Counterflushboren is een roterend verbuisd boorsysteem met dubbelwandige boorbuizen voor boringen van 150 mm diameter en maximaal 80 meter diepte waarbij de waterspoeling gebruikt wordt om het boorgruis en de boorkern via de binnenboorbuis naar maaiveld te transporteren. Lees verder

 

Spuitboren

Bij het spuiten wordt met een slang of een spuitlans het bodemmateriaal vóór de spuitkop door een waterstraal los gespoten en komt het los gespoten materiaal door de waterdruk via het boorgat naar maaiveld. Lees verder

Projecten