Luchtliften

De circulatie van de boorspoeling is vergelijkbaar, zij het dat de aandrijvende kracht van de circulatie verschilt. Bij zuigboren wordt de circulatie bewerkstelligd met behulp van een zelf-aanzuigende pomp; bij luchtliften daarentegen wordt de circulatie op gang gebracht en in stand gehouden door op bepaalde diepte boven de boor lucht te injecteren in de holle boorstangen. Door de toevoeging van lucht wordt de dichtheid van de boorvloeistof in de buis kleiner dan de dichtheid van de spoeling buiten de boorbuis waardoor er in de boorstangen een stroming naar boven ontstaat.

Projecten