nl-NLen-US

Spuitboren

De spuitboortechniek is een ongecontroleerde boring, waarbij de vorm van het boorgat niet gewaarborgd is en waarbij geen bodemlagen onderscheiden kunnen worden als gevolg van vermenging van de grond.

Projecten