Kwaliteit

Sinds 1985 is Haitjema gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001. Bij het opstellen van het handboek waren de reeds bestaande voortbrengingsprocessen leidend. We kunnen spreken van een volledig geïmplementeerd systeem van kwaliteitsdenken en -uitvoeren waarbij wij streven naar een continu verbeterproces van de procedures en de bewaking van de processen. Sinds november 2013 is Haitjema gecertificeerd voor BRL 2100 en het Protocol 2101 en sinds april 2014 ook voor BRL 11000 en het Protocol 11001. Per november 2018 is Haitjema tevens erkend conform KOMO Instal BRL 6000-21. Alle eisen uit deze BRL's en Protocollen zijn volledig geïmplementeerd in onze bedrijfsprocessen.

 

Veiligheid en Gezondheid

Haitjema is sinds 1996 gecertificeerd voor VCA**. Bij alles wat wij doen, hebben wij aandacht voor veiligheid en een gezonde werkplek. Wij voeren  een actief beleid dat gericht is op het beheersen en continu verbeteren van onze veiligheids- en gezondheidsprestaties. Ons doel is om te voorkomen dat bedrijfsactiviteiten leiden tot persoonlijk letsel, beroepszieken en/of schade aan eigendommen. Tevens is het welzijn en welbevinden een punt van aandacht.
De aandacht gaat uit naar ons eigen personeel, maar uiteraard ook naar het personeel van onze opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en derden.

 

Projecten