Over ons

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in de uitvoering van grond-boringen, bodemonderzoek, grondwaterwinning, energieopslag en bronbemalingen t.b.v. industrie, drinkwaterbedrijven, utiliteits- en woningbouw en adviesbureaus.
De geschiedenis gaat terug tot voor 1900 en in 2000 werd het predicaat Hofleverancier aan ons bedrijf toegekend. Onze vakkennis en ervaring hebben geleid tot een specialisatie op het gebied van verticale grondboringen, toegepast voor waterwinning, bodemonderzoek en energieopslag in grondwater, inclusief de bijbehorende installatietechniek en onderhoud- en servicewerkzaamheden.
De bedrijfsvisie van Haitjema is altijd gericht op het aandragen van oplossingen voor de problemen van opdrachtgever, als een coöperatieve, flexibele en mee-denkende partner.
Haitjema in Dedemsvaart is een van de grotere en zeker ook een van de toon-aangevende bedrijven in Nederland die zich op dit specifieke vakgebied manifesteren.

Kortom wij leveren alles in één hand op het gebied van het grondwater. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten

Onze diensten naar de klant/opdrachtgever zijn globaal te verdelen in nieuwbouw activiteiten en service en onderhoud activiteiten.

Nieuwbouw

 • Complete bodemenergiesystemen
 • Complete grondwatervoorzieningen
 • Complete warmte- of koudesystemen met oppervlaktewater
 • Inrichten van energiecentrales 
 • Complexe grondboorprojecten voor diverse toepassingen
 • Aanleg terreinleidingen en bekabeling in de grond maar ook inpandig

Service & Onderhoud

 • Beheer en onderhoud van grondwater installaties
 • Beheer en onderhoud van bodemenergie installaties
 • 24 Uur per dag bereikbaar en inzetbaar
 • Buiten gebruik nemen en verwijderen van putten en installaties
 • Inspecties en second opinion van bestaande grondwater installaties

 

Energieopslag Stationspostgebouw te Den Haag Enegieopslag Stationspostgebouw te Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie

De organisatie van Haitjema kenmerkt zich als een platte organisatie waarbinnen mensen zeer belangrijk zijn. Alle aandelen zijn in handen van de Stichting Haitjema waarbinnen het voltallige personeel deelnemer is. Alle medewerkers krijgen een goede kans om zich verder te bekwamen in hun vak en om door te groeien in hun functie. Door de lange dienstverbanden en de maximale aandacht voor duurzame inzetbaarheid en continuïteit, zijn wij in staat deze kennis en ervaring binnen het bedrijf te houden. Ontslagen als gevolg van te weinig werk komen niet voor. 

Interessant en bijzonder om te vermelden is dat wij over een grote eigen werkplaats beschikken met meerdere eigen specialistische monteurs waardoor wij in staat zijn onze eigen machines te ontwerpen en te bouwen en uiteraard ook te onderhouden en te repareren en wij op die manier niet afhankelijk zijn van derden.  Hierdoor zijn wij ook in staat snelle aanpassingen en reparaties aan uw installaties uit te voeren. Ook kunnen we met u meedenken over hele specialistische en bijzondere vragen en kunnen we samen met u of voor u een bijzondere toepassing of een bijzondere machine geheel in eigen beheer ontwerpen en bouwen en toepassen op uw locatie.

In totaal werken binnen ons bedrijf ruim 90 mensen en de ambitie is om in 2023 te groeien naar 100 mensen. Meer dan 80% van deze mensen woont in een straal van 20 km rondom het bedrijf en kent een enorme binding met Haitjema en de streek.

Terrein Haitjema

 

 

 

 

 

 Bijna 18.000 m2, dat bevindt zich achter onze hekken!

Projecten