nl-NLen-US

Over ons

Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in de uitvoering van grond-boringen, bodemonderzoek, grondwaterwinning, energieopslag en bronbemalin-gen t.b.v. industrie, drinkwaterbedrijven, utiliteits- en woningbouw en advies-bureaus.
De geschiedenis gaat terug tot voor 1900 en in 2000 werd het predicaat Hofleverancier aan ons bedrijf toegekend. Onze vakkennis en ervaring hebben geleid tot een specialisatie op het gebied van verticale grondboringen, toegepast voor waterwinning, bodemonderzoek en energieopslag in grondwater, inclusief de bijbehorende installatietechniek en onderhoud- en servicewerkzaamheden.
De bedrijfsvisie van Haitjema is altijd gericht op het aandragen van oplossingen voor de problemen van opdrachtgever, als een coöperatieve, flexibele en mee-denkende partner.
Haitjema in Dedemsvaart is een van de grotere en zeker ook een van de toon-aangevende bedrijven in Nederland die zich op dit specifieke vakgebied manifesteren.

Kortom wij leveren alles in één hand op het gebied van het grondwater. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten

Zoals al vaker op onze site genoemd, zijn onze diensten naar de klant/opdracht-gever globaal te verdelen in nieuwbouw activiteiten en service en onderhoud activiteiten.

Nieuwbouw

  • Complete bodemenergiesystemen
  • Complete grondwatervoorzieningen
  • Complete warmte- of koudesystemen met oppervlaktewater
  • Complexe grondboor projecten voor diverse toepassingen
  • Aanleg terreinleidingen en bekabeling in de grond maar ook inpandig.

Service & Onderhoud

  • Beheer en onderhoud van grondwater installaties
  • Beheer en onderhoud van bodemenergie installaties
  • 24 Uur per dag bereikbaar en inzetbaar
  • Buiten gebruik nemen en verwijderen van putten en installaties
  • Inspecties en second opinion van bestaande grondwater installaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie

De organisatie van Haitjema kenmerkt zich als een platte organisatie waarbinnen mensen zeer belangrijk zijn. Alle medewerkers krijgen een goede kans om zich verder te bekwamen in hun vak en om door te groeien in hun functie. Door de lange dienstverbanden en de maximale aandacht voor continuïteit zijn wij in staat deze kennis en ervaring binnen het bedrijf te houden. Ontslagen als gevolg van te weinig werk komen niet voor. Als resultaat van dit op continuïteit gericht beleid hebben wij in 2018 zelfs in totaal 7 jubilarissen mogen huldigen; 6x voor 25-jarig dienstverband en 1x zelfs voor een 40-jarig dienstverband.

Interessant en bijzonder om te vermelden is dat wij over een grote eigen werk-plaats beschikken met meerdere eigen specialistische monteurs waardoor wij in staat zijn onze eigen machines te ontwerpen en te bouwen en uiteraard ook te onderhouden en te repareren en wij op die manier niet afhankelijk zijn van derden.  Ook kunnen we met u meedenken over hele specialistische en bijzon-dere vragen en kunnen we samen met u of voor u een bijzondere toepassing of een bijzondere machine geheel in eigen beheer ontwerpen en bouwen en toepassen op uw locatie.

In totaal werken binnen ons bedrijf ruim 65 mensen in vaste dienst en meer dan 80% van deze mensen woont in een straal van 20 km rondom het bedrijf en kent een enorme binding met Haitjema en de streek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecten