BRL SIKB 2100 - Protocol 2101: Mechanisch boren

Naast kabels, leidingen en tunnels wordt er ook steeds dieper in de bodem geboord, vooral voor de aanleg van warmte- en koudeopslagsysteem. Om de bodem en het grondwater te beschermen moet dit verantwoord worden uitgevoerd. Met het nieuwe Protocol 2101 Mechanisch Boren als onderdeel van BRL SIKB 2100 zijn er niet alleen heldere richtlijnen, maar is er nu ook een wettelijke verankering in het Besluit Bodemkwaliteit voor verticale boringen.

BRL SIKB 2100 certificaat

Projecten