Avegaar (holle)

Avegaarboren

Tijdens het boorproces vijzelt de boor grond omhoog. Over het algemeen is het moeilijk om tijdens het avegaarboren om een goede indruk van de bodemopbouw te verkrijgen. Diepte en dikte van scheidende lagen kunnen niet goed bepaald worden.

Holle avegaarboren

Bij holle avegaarboren is de centrale stang hol en aan de onderzijde voorzien van een losse punt die al of niet uitneembaar is. De holle buis geeft de mogelijkheid tot het steken van ongestoorde kernen en het plaatsen van een peilbuis.

De holle avegaar verdringt en vermengt de grond sterk waardoor geen goede indruk van de bodemopbouw kan worden verkregen van de grond. Diepte en dikte van scheidende lagen kunnen alleen goed bepaald worden, indien gebruik gemaakt wordt van een continue steekmonsterneming via de holle buis.

 

Projecten