Grondwatersystemen

Bij grondwatersystemen kunt u in eerste instantie denken aan de honderden drinkwaterproductie bronnen van de Drinkwaterproductiebedrijven (kraanwater). Bij industriële grondwatersystemen kunt u denken aan proces-watersystemen waarbij grondwater wordt gebruikt voor koeling, spoelwater of als productingrediënt . Daarnaast zijn er de bluswaterbronnen en hemelwater diepte-infiltratie bronnen. Alle systemen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van een continuïteit in aanvoer of infiltratie van (grond)water. Om deze continuïteit in de bronnen te kunnen waarborgen is het van groot belang deze bronnen op een verantwoorde manier te beheren. 

 Onderstaand treft u de belangrijkste  facetten voor het beheren van het bronnen systeem:

  • Periodiek onderhoud
  • Beproeven bronnen
  • Wateranalyse
  • Camera-inspectie bronnen
  • Reinigen bronnen
  • Pompen
  • Reparatie bronnen
  • Afdichten bronnen
  • Rapportage

 

Projecten