Sociaal 

Ons sociaal beleid voor ons (oud-)personeel is al eerder aangehaald. Dankzij onze organisatievorm is het mogelijk om in meer of mindere mate bij te dragen aan maatschappelijke thema’s. Wij streven er naar om ons eigen sociaal beleid ook over te dragen aan de bedrijven en organisaties waarin wij samenwerken. 

Wij zijn tevens lid van WellTech-NL, een samenwerkingsverband dat probeert onze kennis van de ondergrond/grondwater in te zetten voor wereldwijde projecten ter verbetering van de beschikbaarheid van kwalitatief goed en voldoende drinkwater. Ook worden oplossingen geboden voor onder meer verziltingsproblemen. Daarnaast investeren wij jaarlijks in innovaties en onderzoeken om ons werk nog beter te laten aansluiten bij maatschappelijke normen, waarden en behoeften.

Maatschappij

Adel verplicht. Als grootste onafhankelijk grondboorbedrijf neemt Haitjema duidelijk haar maatschappelijke verantwoording om tijd en kennis te steken in diverse bestuursfuncties in branche- en vakgroepen.
Tevens nemen wij zowel inhoudelijk als uitvoerend actief deel aan het verbeteren van de scholing van personeel in de branche.

Onze maatschappelijke verantwoording uit zich door:

 • Zitting te nemen in diverse Permanente Technische Commissies
 • Op te treden als examinator voor SOMA
 • Zitting te hebben in het bestuur van BodemenergieNL
 • Zitting te hebben in het bestuur en werkgroepen van de vakgroep ONG, Bouwend Nederland
 • Samen met partijen uit de keten, scholen en universiteiten deel te nemen aan studieprojecten
 • Actief mee te doen aan het opleiden van jonge mensen voor techniek in het algemeen en Haitjema in het bijzonder

Maar ook op andere terreinen toont Haitjema haar maatschappelijke betrokkenheid, zoals:

 • Bij de inkoper van vrachtwagens en andere voertuigen voorrang te geven aan wagens met geringe uitstoot en verbruik
 • Stimulering van de inkoop van groene producten
 • Afval aan de bron scheiden en gescheiden afvoeren
 • Actief energiebeleid op eigen locatie inclusief 100 kW aan eigen zonnepanelen
 • Het geven van een geldelijke bijdrage aan charitatieve instellingen, (jeugd) sportverenigingen en instellingen die als doel hebben een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg
 • Het waarborgen van de continuïteit en zelfstandigheid van bij Haitjema betrokkenen
 • Actief zijn op het gebied van energiebesparing en streven naar een duidelijke vermindering van de CO2 uitstoot
 • Op eigen dak wordt jaarlijks 100000 kW duurzame stroom opgewekt met een eigen PV installatie

Projecten