BRL SIKB 11000 - Protocol 11001: Ontwerp, realisatie en beheer & onderhoud ondergrondse deel van bodemenergiesystemen

Woensdag 16 en donderdag 17 april 2015 heeft Haitjema, als eerste bedrijf, ge-audit in het kader van de BRL 11000. De beoordeling bij de toelatingsaudit voor de 3 scopes 'detailengineering', 'realisatie' en 'onderhoud en beheer' was zeer positief. Kortom Haitjema is in het kader van de BRL 11000 gecertificeerd voor de 'detailengineering' (scope 2A), 'realisatie' (scope 3A) en 'beheer en onderhoud' (scope 4A) van open bronnensystemen.

Op 15 juni 2014 heeft Haitjema, naar verwachting als eerste bedrijf, het certificaat in ontvangst mogen nemen. (Waarschijnlijk overbodig te vermelden:  Haitjema is reeds jaren gecertificeerd in het kader van de BRL 2100, de beoordelingsrichtlijn voor Mechanisch boren).

Als marktpartij 'van-het-eerste-uur' is Haitjema er wederom als één van de eersten (zo mogelijk de eerste) bij, juist omdat wij kwaliteit van cruciaal belang vinden!

BRL 11000 certificaat

 

Projecten