Bodemenergiesystemen

Een goed werkend bodemopslagsysteem is essentieel voor uw energiebesparing. Onderhoud aan deze energieopslagsystemen is noodzakelijk om een lange levensduur van bronnen en installatieonderdelen te waarborgen. Onderstaand de facetten die daarbij aanbod kunnen komen.

 • Instandhouding
 • Periodiek onderhoud
 • Beheer en monitoring op afstand
 • Werkzaamheden Waterwet
 • Wateranalyses
 • Storing opvolging
 • Camera-inspectie bronnen
 • Hoge druk reinigen bronnen
 • Pompen / leveren / revisie
 • Reparatie bronnen
 • Afdichten bronnen

Haitjema is in het kader van de BRL 11000 en de BRL 6000-21 gecertificeerd. 


Projecten