Spoelboren

Het geheel van boorstangen en boorbeitel wordt met een machine gelijkmatig roterend de grond ingebracht. Door met een pomp onder druk werkwater door de boorstangen te pompen (van maaiveld richting de boorbeitel) kan een stabiel open boorgat worden gecreëerd. Het werkwater wordt steeds hergebruikt door gebruik te maken van spoelvijvers (bezinkbassins) of bezinkbakken, waarin tevens het opgeboorde sediment kan bezinken. Het boorgat blijft altijd verbonden met de spoelvijver (bezinkbassin) of de bezinkbak, waardoor het boorgat altijd met water gevuld blijft en open blijft staan. Om werkwaterverlies in goed doorlatende lagen te beperken, kunnen aan het werkwater toeslagstoffen worden toegevoegd (zogenaamde additieven). 

Projecten