Energieopslag Paleis Het Loo te Apeldoorn
19 april 2019

Energieopslag Paleis Het Loo te Apeldoorn

Paleis Het Loo wordt de komende jaren grondig verbouwd en vernieuwd zonder dat het haar karakter verliest. Het groot onderhoud betreft onder meer de vervanging van technische instal-laties en de klimaatinstallaties.

In 2021 is het vernieuwde, verbouwde en verbeterde paleis klaar. De tuinen, stallen en het paleis vormen opnieuw een prachtig en logisch geheel. Museum Paleis Het Loo is klaar voor de toe-komst.

In 2017 heeft Grondboorbedrijf Haitjema B.V. in opdracht van Paleis Het Loo / Heijmans Utiliteit B.V. de proefboring verzorgd om te kunnen beoordelen of energieopslag op deze specifieke locatie tot de mogelijkheden behoort.

Het resultaat van deze proefboring was positief, waarna de vervolgstappen om tot een duurzame oplossing te komen voor de klimaatinstallatie tot uitvoer kunnen worden genomen.

Deze proefboring wordt nu in opdracht van Heijmans Utiliteit B.V. uitgewerkt tot een werkende energieopslaginstallatie. Door deze toepassing van bodemenergieopslagsysteem wordt een belangrijke doelstelling voor een beter energielabel bewerkstelligd.

Terug