SBIB-register

Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid

Haitjema B.V. is sinds 24 februari 2004, als eerste Nederlands grondboorbedrijf, met registratienummer 04-02-00-174 ingeschreven in het openbare register van de SBIB.

In de organisatie wordt overeenkomstig de gedragscode conform het model SBIB gewaakt over het integer handelen van directie en personeel. Hiervoor hebben alle medewerkers de ingevoerde gedragscode ondertekend.

Op de site van de SBIB treft u nadere informatie van missie en doelstellingen.

 Integriteit in handelen

Projecten