Pompproef West-Brabantse Kruisland

Locatie Dinteloord

Pompproef West-Brabantse Kruisland

In het West-Brabantse Kruisland is Brabant Water begonnen met de voorbereidingen voor een pompproef. Daaruit moet blijken of het gebied geschikt is voor drinkwaterwinning. Brabant Water wil hier dan jaarlijks 3,5 miljoen kubieke meter water oppompen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Net als veel andere drinkwaterbedrijven moet Brabant Water hard werken om voldoende en schoon drinkwater te kunnen blijven leveren. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei, nieuwbouw en toegenomen consumptie stijgt de vraag en daardoor verwacht het in de nabije toekomst vooral in West-Brabant problemen.


Ten noordoosten van Kruisland, tussen Roosendaal en Steenbergen, heeft het drinkwaterbedrijf uiteindelijk een stuk grond aangekocht. Daar wordt met een pompproef onderzocht wat de effecten van een mogelijke waterwinning zijn en wat de grondwaterkwaliteit is in het gebied.

De proefopstelling bestaat uit een onttrekkingsput op de hoofdlocatie nabij de Gastelseweg en elf diepe meetputten (waarnemingsputten) op verschillende locaties binnen een straal van 2 kilometer rondom de onttrekkingsput.

Haitjema B.V. heeft de afgelopen periode (maart t/m juni 2022) in opdracht van Brabant Water 5 van deze waarnemingsputten uitgevoerd. Dit zijn putten met een einddiepte van ca. 250 m en een boordiameter variërend van Ø 500, Ø 400 en Ø 350 mm. In elke put zijn totaal 12 waarnemingsfilters geplaatst om het e.e.a. te kunnen onderzoeken en te monitoren.


De heer Jacob Oosterwijk, senior adviseur Geohydrologie bij Brabant Water, geeft de komende tijd een uniek kijkje achter de schermen en dan met name op het geohydrologisch onderzoek:

Afl. 1: Introductie en kennismaking
(99+) Geohydrologisch onderzoek: een kijkje achter de schermen | LinkedIn

Afl. 2: Een kijkje bij de boorwerkzaamheden
(99+) Aflevering 2: een kijkje bij de boorwerkzaamheden | LinkedIn

Afl. 3: Wanneer zijn we op diepte?
(99+) Aflevering 3: wanneer zijn we op diepte? | LinkedIn

Afl. 4: Bodemopbouw & inbouwen peilfilters
(99+) Aflevering 4: wat zien we? | LinkedIn

Afl. 5: Monstername & persmoment
(99+) Aflevering 5: monsters en persbezoek | LinkedIn

Afl. 6: Resultaten monstername & overzicht perceel/onderzoek
(99+) Aflevering 6: resultaten monstername | LinkedIn

Afl. 7: Bezoek TNO lab (uitleg steekmonsters) & ontwikkelen proefput
(99+) Aflevering 7: een kijkje in het TNO lab | LinkedIn