Sanquin Bloedbank Amsterdam

Sanquin Bloedbank Amsterdam

Haitjema heeft de civieltechnische installatie als onderdeel van de energieopslag ten behoeve van Sanquin te Amsterdam aangelegd in de periode mei t/m oktober 2017.


Globaal hebben de werkzaamheden bestaan uit het boren van twee koude bronnen. Waarna de bestaande bronnen zijn gesplitst in 2 deelsystemen, WKO-1 en WKO-2. Voor WKO-2 is een nieuw regelsysteem aangelegd. De terreinleidingen en de voedings- en stuurstroomkabels hiervoor zijn door Haitjema geleverd en gelegd. 

Na het boren van de bronnen zijn deze ontwikkeld en de putbehuizingen geplaatst. Vervolgens zijn de onderwaterpompen en de pers- c.q. injectieleidingen aangebracht. 

Tenslotte is het leidingwerk e.d. in de putbehuizing en de technische ruimte aangebracht. Tevens is er een TSA geplaatst in de technische ruimte voor WKO-2.

Haitjema voert sindsdien het periodiek onderhoud aan de bronnen, regeltechnisch onderhoud en beheersactiviteiten uit in het kader van de Waterwet en BRL 6000-21.

Werkgebied

  • Realisatie
  • Periodiek onderhoud
  • Rapportages in het kader van de Waterwet
  • Regeltechnisch onderhoud
  • BRL 6000-21 beheer activiteiten
  • Evaluatierapportages.