WKO Astron te Dwingeloo

WKO Astron te Dwingeloo

Realisatie WKO bestaande uit:

Globaal hebben de werkzaamheden bestaan uit het boren van één koude bron en één warme bron. De terreinleidingen en de voedings- en stuurstroomkabels zijn door Grondboorbedrijf Haitjema B.V. geleverd en gelegd. Na het boren van de bronnen zijn deze ontwikkeld en de putbehuizingen geplaatst. Vervolgens zijn de onderwaterpompen en de pers- c.q. injectieleidingen aangebracht. Tenslotte is het leidingwerk e.d. in de putbehuizing aangebracht. Tevens is er een warmtewisselaar geplaatst in de technische ruimte.


  • Realisatie januari t/m november 2013.
  • Periode van onderhoud: sinds oplevering, 2 maal per jaar onderhoud; in het voor- en in het najaar.
  • Rapportage in het kader van de Waterwet.
ASTRON Netherlands Institute for Radio Astronomy is het Nederlands instituut voor radioastronomie, een organisatie die zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling op astronomisch gebied. ASTRON houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van instrumentatie en faciliteiten voor de radioastronomie en het bouwen van de infrastructuur daarvoor. Het is een vrij internationaal gerichte organisatie en zij heeft nauwe contacten met het bedrijfsleven. Het grootste gedeelte van de kantoren bevindt zich nabij Dwingeloo op de locatie van de Dwingeloo Radiotelescoop, Gemeente Westerveld, in noordoost Nederland. ASTRON maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).