nl-NLen-US

Bodemenergiesysteem

Een goed werkend bodemopslagsysteem is essentieel voor uw energiebesparing. Onderhoud aan deze energieopslagsystemen is noodzakelijk om een lange levensduur van bronnen en installatieonderdelen te waarborgen. Onderstaand de facetten die daarbij aanbod kunnen komen.

 • Instandhouding
 • Periodiek onderhoud
 • Beheer en monitoring op afstand
 • Werkzaamheden Waterwet
 • Wateranalyses
 • Storing opvolging
 • Camera-inspectie bronnen
 • Hogedruk reinigen bronnen
 • Pompen / leveren / revisie
 • Reparatie bronnen
 • Afdichten bronnen.

Haitjema is in het kader van de BRL 11000 gecertificeerd voor de 'detail-engineering' (scope 2A), 'realisatie' (scope 3A) en 'beheer en onderhoud' (scope 4A) van open bronnensystemen.

Projecten